Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Velferdspermisjon

hva har du rett på i forbindelse med barnehage- og skolestart

Aktuelt   Av Line Borstad

August er måneden som fyller sommerfugler i både små og store mager! Første skoledag eller tilvenning i barnehage, er en stor overgang for både liten og stor. Og ved tilvenning i barnehage og første skoledag, er det viktig at en trygg, kjent voksen er tilstede. Men det betyr også å være fraværende fra jobb. Har man rett til velferdspermisjon i forbindelse med barnehagetilvenning og skolestart?

Det er ingen lov i arbeidsmiljøloven som gir deg rett til permisjon på slike dager. Men mange arbeidsgivere har avtaler som likevel gir de ansatte slike rettigheter. Dette kan være gjennom tariffavtaler, interne avtaler eller rett og slett innarbeidet praksis. Denne type permisjon kalles velferdspermisjon

 

Hva karakteriserer en velferdspermisjon?

En velferdspermisjon er en del av arbeidsgiver sin personalpolitikk og gis de ansatte når det er en viktig eller god grunn bak ønsket om permisjon. Det karakteristiske er at en slik permisjon kan være lønnet eller ulønnet. Den kan også være tidsbegrenset, eksempelvis inntil tre dager ved tilvenning til barnehage og en dag ved «første skoledag». 

Hvem bestemmer reglene for velferdspermisjon?

Hvis din virksomhet ikke har regler om velferdspermisjon i tariffavtale og heller ikke har noen lokal avtale eller praksis, så er det arbeidsgiver som bestemmer om det skal innvilges permisjon. Og om den skal være med eller uten lønn.

 

Hva er typiske velferdspermisjoner?

  • Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv,
  • Tilvenning av barn i barnehage
  • Første skoledag
  • Flyttedag
  • Bryllup
  • Blodgivning
  • Dødsfall
  • Begravelse
  • Akutte sykdomstilfeller i hjemmet

Hva skjer om det ikke finnes noen regler i virksomheten for velferdspermisjon?

Hvis reglene rundt dette ikke er regulert i virksomheten, er det arbeidsgiver som avgjør om arbeidstakeren skal innvilges permisjon; hvor lenge, og om permisjonen skal gis med eller uten lønn. Hvis permisjon ikke innvilges, må arbeidstakeren be arbeidsgiver om det er mulig å avspasere eller ta ut ferie disse dagene. 

Med andre ord: Velferdspermisjon med lønn er ikke en lovbestemt rettighet, men noe den enkelte bedrift har i sine avtaler.

Usikker?

Dersom du er usikker på hva som står i din bedrifts avtale eller trenger bistand til å utarbeide avtaler for dette i din bedrift, ta kontakt med din veileder hos oss i Wepe, så finner vi det ut sammen. 

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp