Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

To gode nyheter for pappa!

Aktuelt   Av Wepe

Endringer i folketrygdloven sikrer at fedre får mer tid med barna uten å tape penger.

Når en av dine ansatte venter barn, dukker det gjerne opp spørsmål om fars rett til omsorgspermisjon og foreldrepenger. Da kan det være nyttig å være klar over endringene som ble innført tidligere i høst.

Dagens regler om omsorgspermisjon

Ifølge Arbeidsmiljøloven har far (eller medmor) krav på 2 ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel, for å bistå mor. Det er ingen krav til akkurat når denne permisjonen kan benyttes, annet enn at den må tas innenfor et tidsvindu på to uker før til to uker etter fødsel.

De samme rettighetene gjelder dersom det er snakk om en adopsjon eller overtakelse av fosterbarn. I slike tilfeller er det dagen for omsorgsovertakelse som ansees som fødselsdagen.

Som arbeidsgiver har du ikke plikt til å betale far lønn i disse 2 omsorgspermisjons-ukene. Mange arbeidsgivere har likevel gitt dette som et gode til sine ansatte gjennom tariffavtaler, personalhåndbøker eller andre individuelle avtaler.

God nyhet nr. 1

Fra og med 1 august i år, ble det innført en endring i Folketrygdloven, som sikrer at far eller medmor nå har rett til å ta ut 2 uker med foreldrepenger i forbindelse med fødselen. Slik er det mulig å forskyve foreldrepengeperioden og dermed unngå at man går to uker i ulønnet permisjon, må avspasere eller bruke feriedager.

Foreldre har per i dag rett til foreldrepenger i til sammen 59 uker ved 80 prosents uttak og 49 uker ved 100 prosents uttak. Dette gjelder fortsatt, men man står altså friere til å bestemme når man vil benytte seg av dem.

Dersom dine ansatte allerede har nedfelt i sine avtaler at de har krav på 2 ukers ulønnet omsorgspermisjon, kan de velge å gjøre som før; benytte seg av denne, for deretter å ta foreldrepengeperioden sin.

Endringen gjelder for barn født etter 1. august 2022.

God nyhet nr. 2

Den andre endringen gjelder de som er i den situasjonen hvor mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger. Før 1. august har ikke far hatt rett til å ta ut foreldrepenger dersom mor ikke har opptjent rett, med mindre hun har vært i aktivitet, som jobb eller studier, under fars uttak.

Men fra 1. august fikk far selvstendig rett til å ta ut åtte uker med foreldrepenger selv om mor ikke har opptjent rett og er hjemme under uttaket.

Har du spørsmål om foreldrepenger, omsorgspermisjon og ansattes rettigheter i forbindelse med fødsel – ta en telefon til din kundekontakt i Wepe!

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp