Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Kurser ansatte:

Styrker rådgiverkompetansen

Aktuelt, Møt våre ansatte   Av Wepe

Kundene våre ser på oss som en nær rådgiver og sparringspartner. I høst har vi sendt Helene og Oda på kurs for å lære å veilede kundene enda bedre. Slikt skaper økt verdi for Wepe-kunder.

Oda og Helene

– Vi skal forbedre vår kommunikasjon og utvikle trygghet i rådgiverrollen. Dette er et kurs alle har godt av å være på! sier Helene E. Lie.

Kurset, som heter «Rådgiverprogrammet», arrangeres i regi av Regnskap Norge. Gjennom fem moduler skal jentene kartlegge sine styrker og lære hvordan relasjonskompetanse skaper større verdi for kunden. Samlingene arrangeres både fysisk og via nett, noe som passer en hektisk arbeidshverdag godt.

Finner kundens drivkraft

– Målet er å stille de riktige spørsmålene, slik at vi får kjennskap til kundenes behov og ikke minst hva som er viktig for dem i hverdagen. Vi må finne drivkraften, sier Helene.

Kommunikasjon er virkelig nøkkelen, og vi må derfor være bevisste på hvordan vi gjør dette. Ettersom også kommunikasjonen gjøres best på kundens premisser, er det også viktig at denne tilpasses den vi som rådgivere snakker med. Kunden må føle seg sett og forstått.

 

Les også: Bli bedre kjent med Helene

 

Kurset tar for seg en atferdskartlegging, som deltakerne selv gjennomfører. Da blir de godt kjent meg seg selv.

– Kartleggingsverktøyet (SDI) lar oss ikke bare bli kjent med vår egen atferd og hvorfor vi tenker som vi gjør, vi lærer oss å bruke dette for å identifisere personen vi snakker med, sier Oda Krog. – Under middagen etter kurset gikk praten lett mellom deltakerne og hva slags personligheter de forskjellige hadde, det ble fort mye latter og gjenkjennelse.

Bygger tillit

Samlingene har en praktisk tilnærming, hvor deltakerne både kan diskutere og dele erfaringer.

– Vi trener i form av rollespill, noe som i starten kunne være litt småkleint, sier Helene og ler. – Men det kom vi veldig raskt inn i, heldigvis.

– Det er stor stas at Wepe sender oss på dette, sier Oda. – Rådgivning er et område vi kommer til å satse mer og mer på. Men for å kunne få til det er det helt nødvendig at vi skaper tillit. Hvordan vi bygger tillit er veldig forskjellig fra kunde til kunde, en rådgiver må kjenne kunden sin.

 

Les også: Bli bedre kjent med Oda

 

– Vi skal selvsagt ha kontroll på bokføring, moms, lønn og slike ting, men det er et minstekrav fra kundene. Vi må gjøre oss kjent med kunden, slik at vi kan få frem hva de trenger hjelp med eller ikke vet at de har behov for, sier Oda.

Selger kompetanse

Daglig leder i Wepe Regnskap, Anders Moen Lysaker, sier at Wepe er nøye med å følge reglene for etterutdanning og at de stadig oppfordrer sine ansatte til å delta på kurs og seminarer.

Wepe selger kompetanse, og det er helt avgjørende for oss å holde oss oppdaterte, sier han. – Alle autoriserte regnskapsførere er underlagt krav om etterutdannelse, men vi ser at vi også trenger å utdanne oss i annet enn skatt, moms og andre regnskapsfag.
– Dessuten ønsker vi å være en arbeidsplass hvor det legges til rette for utvikling, også på det personlige plan.

Sertifiseres i januar

Allerede i januar skal jentene opp til «eksamen» for å bli sertifiserte rådgivere. – Vi har gjennomført én samling, og har derfor mye å se frem til hva gjelder de neste samlingene. Vi er spente og ivrige på fortsettelsen, medgir de begge.

– Vi er tjent med å ha kompetente og motiverte ansatte, som også kan føle seg trygge i rådgiverrollen, sier Anders. – Rådgivere er noe vi alle er hver dag i denne bransjen, men vi alle har godt av å løfte blikket litt ved hjelp av et slikt kurs, avslutter han.

Rådgiverprogrammet

Rådgiverprogrammet er et kurs fra Regnskap Norge som kombinerer fysiske og digitale samlinger, og som går over tre måneder à fem moduler. Programmet er tilpasset dagens situasjon med flere digitale kundemøter.

Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp