Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Sommervikarene kommer. Her er våre tips!

Aktuelt   Av Line Borstad

Du og bedriften din er kanskje deres første møte med arbeidslivet. Med litt planlegging kan det bli en positiv opplevelse for alle parter.

Sommerferien står foran oss. Kanskje har dere allerede ansatt sommervikarer, eller vurderer å gjøre det? Da er det viktig å være tydelig og imøtekommende, både som leder og kollega. Husk at ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes i arbeidslivet. Sørg derfor for at de blir kjent med hva som forventes av dem, og hvordan de skal gjøre arbeidsoppgavene. Dette gir sommervikarene mestringsfølelse og en god opplevelse av det som kanskje er deres aller første møte med arbeidslivet.

Husk at det er alle ansattes ansvar å ta godt vare på sommervikarene, både faglig og sosialt. Kanskje trenger alle en påminnelse om dette?

Hva er viktig å huske på ved ansettelse av sommervikarer?

 • Skriftlig avtale må inngås
 • Ikke gå under minimumsgrense for lønn
 • Feriepenger skal utbetales separat og IKKE inkluderes i lønnen
 • Gi god opplæring og tenk spesielt på sikkerhetsregler og rutiner
 • Overhold lovens arbeidstidsbestemmelser
 • Arbeidstaker har rett til pause ved lengre arbeidsdager
 • Begrensninger i forhold til nattarbeid
 • Aldersgruppen 13-15 år kan bare ta «lett arbeid»
 • Sommervikarer har også rett til sykepenger

Dessuten må du passe på:

 • Opplæring– sørg for at de unge får god og systematisk opplæring i de aktuelle oppgavene de blir satt til.
 • Introduksjon – tilby en fadder som gir dem en innføring i hvordan har vi det, og -gjør vi det hos oss.
 • Informasjon– pass på at risikoforhold blir tydelig kommunisert.
 • Tilrettelagte oppgaver – gi oppgaver og arbeidsverktøy som står i forhold til deres forutsetninger.
 • Oppfølging– se til at de får oppfølging når de gjør oppgavene første gang og at man er åpen for dialog underveis
 • Sosialt – husk å være bevisst på den sosiale delen av arbeidshverdagen. Fortell om hvordan dere gjør det f.eks. med lunsj. Husk å inkludere sommervikarene i fellesskapet.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med ansettelse av sommervikarer, ta kontakt med din kundekontakt hos oss i Wepe.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp