Rådgivning

I løpet av bedriftens liv vil det oppstå veiskiller hvor det er viktig med gode samarbeidspartnere. Wepe vil være med deg og ditt firma gjennom hele syklusen, og står alltid klar med vår erfaring og kompetanse.

 

Selskapsendringer

 • Fisjon/fusjon
 • Arv og generasjonsskifte
 • Selskapsomdannelse
 • Kjøp og salg av aksjer og selskaper (herunder verdivurderinger)
 • Due Diligence
 • Kapitalforhøyelser/nedsettelser
 • Utbytte (ordinært, tilleggsutbytte eller ekstraordinært)
 • Endring i styresammensetning og firmaopplysninger
 • Fravalg av revisjon
 • Registrering i MVA-registeret
 • Aksjonæravtaler

Enkelte av disse tjenestene utføres i nært samarbeid med revisor og/eller advokat.

 

Bank/forsikring/pensjon

Som et ledd i en helhetlig rådgivning og oppfølging av din bedrifts økonomiske situasjon tilbyr vi nøytrale vurderinger knyttet til bank, forsikrings- og pensjonsavtaler.

 

IT og systemkompetanse

Vi tilbyr skybaserte rapporteringsverktøy og skreddersydde rapporter. Wepe har dedikerte ansatte til å hjelpe deg med å finne den rette løsningen.

to top

opp