Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Rådgivning

- et ekstra sett øyne

I løpet av bedriftens liv vil det oppstå veiskiller hvor det er viktig med gode samarbeidspartnere. Wepe vil være med deg og ditt firma gjennom hele syklusen. Vi står alltid klar med vår erfaring og kompetanse.

Vi tilbyr rådgivning innen:

Selskapsendringer

 • Fisjon/fusjon
 • Arv og generasjonsskifte
 • Selskapsomdannelse
 • Kjøp og salg av aksjer og selskaper (herunder verdivurderinger)
 • Due Diligence
 • Kapitalforhøyelser/nedsettelser
 • Utbytte (ordinært, tilleggsutbytte eller ekstraordinært)
 • Endring i styresammensetning og firmaopplysninger
 • Fravalg av revisjon
 • Registrering i MVA-registeret
 • Aksjonæravtaler

Enkelte av disse tjenestene utføres i nært samarbeid med revisor og/eller advokat.

 

Bank/forsikring/pensjon

Som et ledd i en helhetlig rådgivning og oppfølging av din bedrifts økonomiske situasjon, tilbyr vi nøytrale vurderinger knyttet til bank, forsikrings- og pensjonsavtaler.

 

IT og systemkompetanse

Vi tilbyr rådgivning innen skybaserte rapporteringsverktøy og skreddersydde rapporter. Wepe har dedikerte ansatte til å hjelpe deg med å finne den rette løsningen for din bedrift.

Ta kontakt med oss, dersom din bedrift ønsker våre råd.

Bloggen
to top

opp