Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Nye pensjonsregler:

Pensjon fra første krone betyr økte kostnader for bedrifter

men er godt nytt for ansatte

Aktuelt   Av Roar Ness

Fra 1. januar 2022 får vi alle pensjon fra første tjente krone. Dette gir konsekvenser for deg som driver en bedrift.

pensjonssparing

Statsråd Hadja Tajik i Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttalte tidlig i desember at regjeringen har besluttet å fremskyve innføringen av pensjon fra første krone til 1. januar 2022. Allerede i forrige stortingsperiode ble det klart at flertallet på stortinget støttet innføringen. Men da fra 2023.

Regjeringen vedtok rett før jul at innføringen derimot skulle fremskyves et år. Lovvedtaket gjelder fra og med 1. januar 2022. Det er fastsatt overgangsregler som gir bedriftene tid frem til 30. juni 2022 med å tilpasse seg de nye reglene.

Hvem er med i pensjonsordningen «pensjon fra første krone»?

 • Grensen for å melde inn ansatte reduseres 20 til 13 år
 • Tidligere trengte ikke ansatte med under 20% stilling å meldes inn i ordningen. Nå skal alle ansatte inn i pensjonsordningen, så lenge inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. (Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men den er 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner)
 • Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere
 • Bedriften må minimum spare 2% av all lønn opp til 12G (1G er 106 399 kroner pr. 1. mai 2021).
  Frem til nå har minstekravet vært 2% sparing mellom 1 og 12G.

Dette er godt nytt for deltidsansatte, sesongarbeidere, ungdom og ansatte som ofte skifter jobb. Faktisk er innføring av pensjonsparing fra første krone en god nyttårspresang for alle som er i lønnet arbeid, og gir litt mer utbetalt som pensjonist – når den tid kommer.

NHO ønsket mer tid

Gode nyheter for ansatte er ikke alltid godt nytt for bedriften, og NHO reagerer:

Det er uheldig at regjeringen fremskynder innføring av pensjon fra første krone, melder de på NHO.no. De mener bedriftene har behov for tiden frem til 2023, slik lovforslaget opprinnelig legges opp til. Men NHO ble altså ikke hørt.

Omfattende konsekvenser

 • Sparebeløpene øker siden «alle» ansatte skal meldes inn i pensjonsordningene.
 • De ansatte skal omfattes av innskuddsfritaket.
 • Har bedriften uførepensjon eller etterlatte-dekninger skal medarbeiderne omfattes av disse.
 • Regn med økte kostnader til administrasjon og forvaltning.

Enda viktigere med riktig rapportering

Samtidig med endrede reglene for pensjonsordningen, startet arbeidet med at pensjonsleverandørene skal kunne hente lønnsinformasjon direkte fra a-meldingen. Dette vil gjøre inn- og utmeldinger enklere for bedriftene.

Fra 1. januar i fjor ble arbeidsgivere pliktig å i a-meldingen oppgi hvilken pensjonsinnretning de har avtale med. Informasjon oppgitt i a-meldingen vil bli brukt til å dele opplysninger om inntekt og arbeidsforhold fra Skatteetaten og NAV til pensjonsselskapet virksomheten har avtale med.

Som arbeidsgiver bør du sette deg inn i dine plikter og pensjonsordningen. Legg også til rette for at de ansatte har god kunnskap om dette.

Wepe bistår din bedrift!

Er du usikker hva som kreves av deg som arbeidsgiver? Spør regnskapsføreren din om du er usikker eller trenger bistand! Våre rådgivere har god innsikt i pensjon og kan gi nøytrale råd for din bedrift.

For eksempel kan vi hjelpe deg med å …

 • sikre at dere har de lovpålagte ordningene
 • anbefale hvilken pensjonsordning din virksomhet bør velge for de ansatte
 • sette opp rutiner for månedlig innrapportering og ved endringer

Kontakt oss gjerne

Mer om endringene

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp