Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Overføring av ferie

Aktuelt   Av Line Borstad

Annerledes året 2020 er i ferd med å gå mot slutten. Og med desember følger spørsmål om overføring av ferie man ikke har fått tatt ut. I år er spørsmålene ekstra mange. For hva slags regler gjelder dersom man har vært eller er permittert? Eller sykemeldt? Wepe svarer på de vanligste spørsmålene i forbindelse med overføring av ferie.

Jeg har ikke avviklet all ferien min i 2020. Kan jeg få overføring av ferie til neste år?

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale overføring av 10 feriedager (2 uker). I bedrifter med 5 uker ferie, kan normalt sett de avtalefestede dagene også overføres. Det betyr at man i tillegg til 2 uker kan overføre 4 dager.

Jeg er over 60 år og har en ekstra ferieuke. Kan jeg overføre flere feriedager til neste år?

Nei, det er ikke utvidet anledning til å overføre flere dager med ferie. 

Jeg har vært permittert i 2020 og har ikke fått avviklet all ferien min. Er det noe annerledes med overføring av ferie ettersom jeg har vært permittert?

Det er de samme reglene som gjelder selv om du har vært permittert. Det er viktig å huske at om man blir permittert, skal allerede fastsatt ferie avvikles som avtalt. Arbeidsgiver står fritt til å bestemme at ferie skal avvikles i en permitteringsperiode. 

Hvordan går jeg fram når jeg ønsker å overføre ferie?

Du må kontakte din arbeidsgiver og avtale overføring av ferie. Dette skal gjøres skriftlig. 

Jeg har vært sykmeldt i år og har derfor ikke fått avviklet all ferien. Må jeg søke om overføring av den resterende ferien?

Dersom du har vært sykemeldt, behøver du ikke søke om overføring av ferie. Den overføres automatisk. Det samme gjelder dersom du har vært i foreldrepermisjon. 

Jeg har igjen flere feriedager enn det som kan overføres. Hva skjer med disse?

Har du ferie til gode uten at det er gjort noen avtale om overføring, vil de uansett bli overført til neste år. Dette til tross for at det er i strid med ferieloven. Er du arbeidsgiver, er det i så tilfelle meget viktig å skaffe seg oversikt over alle ansattes utestående ferie – og se om det er mulig å avvikle de utestående dagene før året er omme. For eksempel i forbindelse med julen.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp