Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Omsorgspenger

når din lokale skole og barnehage stenger

Koronahjelp   Av Line Borstad

Omsorgspenger er, tradisjonelt sett, penger som dekker lønnen for dagene en ansatt må være borte fra arbeid på grunn av sykt barn. Som arbeidstaker har du et gitt antall omsorgsdager i året. Da pandemien rammet landet i mars, ble kvoten for omsorgsdager utvidet, så foreldre kunne være hjemme med barna. Kvoten ble justert opp i juli. Men hva skjer om barnehager og skoler stenger lokalt?

Ansatt:

Har jeg som forelder rett til omsorgspenger under lokal nedstenging?

 

Retten til omsorgspenger ble utvidet i vår og justert i sommer. Fra 1. juli fikk foreldre full årskvote for siste halvår av 2020. Med andre ord får du doblet antall omsorgsdager. Nå opplever vi lokale stengninger av skole og barnehager. Må du være hjemme med barn på grunn av lokale stengninger av skole eller barnehage, kan du bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer. Har du brukt opp omsorgsdagene for 2020 kan du likevel benytte deg av omsorgsdager. Disse dagene vil du få betalt for. 

Husk: Som arbeidstaker må du levere bekreftelse fra barnehagen/skolen på stengingen, før utbetaling av omsorgspenger. Bekreftelsen kan være en e-post. Den bør komme fra rektor eller barnehagen. 

Arbeidsgiver:

Mine ansatte må være hjemme på grunn av stengt barnehage eller skole. Hva gjør jeg som er arbeidsgiver?

 

Du som arbeidsgiver skal dekke det antall dager du allerede er pålagt å dekke. F.eks. 10 dager ved ett eller to barn. Om arbeidstaker må være hjemme flere dager enn dette, må du forhåndsbetale omsorgspengene til dine ansatte og deretter søke om refusjon.

 

Dersom du har flere spørsmål tilknyttet koronarelaterte regelendringer, ta kontakt med din kundekontakt i Wepe.

Kjekt å vite om omsorgspenger under pandemien

Omsorgspenger = «hjemme-med-sykt-barn-dager»

 

Endringene i omsorgspenger ved lokal stengning av skole og barnehage gjelder fra 15. september til 31. desember 2020.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp