Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Statsbudsjettet 2022:

Økt beskatning på aksjeeiere

Aktuelt   Av Roar Ness

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la mandag 8. november frem regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Forslagene er i tråd med Hurdalsplattformen, som blant annet varslet økt beskatning på formue og skattelettelser for de med inntekt under 750 000 kroner.

Trygve Slagsvold Vedum

Av Hurdalsplattformen fremgår at den nye regjeringens målsetning, blant annet, er at skattesystemet skal bidra til sosial omfordeling. Denne omfordelingen kommer spesielt frem på endringsforslagene innen aksjebeskatningen.

Skatten på utbytte øker

Regjeringen forslår en endring i oppjusteringsfaktoren for utbytte til personlige aksjonærer. Faktoren endres fra 1,44 til 1,60. Dette vil innebære at effektiv skattesats på utbytte og aksjegevinst økes fra 31,68% til 35,20%.

Tilpasningsmuligheter i 2021?

For aksjeeiere som har anledning til å ta ut utbytte før nyttår vil dette gi skattemessig besparelse fremfor å ta utbytte i neste år. Dette kan skje ved å foreta et tilleggsutbytte (med grunnlag i 2020 årsregnskapet) eller ekstraordinært utbytte (med grunnlag i en mellombalanse).

Men: Husk at utbytte på slutten av 2021, kan ha en uheldig effekt på formueskatten. Det er nemlig slik at beløpet kan telle med to ganger i formueskatteberegningen. Dette fordi formuesverdsettelsen av aksjene skjer på grunnlag av selskapets skattefastsetting ved utgang av 2020, og dernest vil beløpet telle med i formuen til aksjonæren dersom pengene står på konto pr. 31.12.2021.

Må vurderes for hver enkelt

Om det er riktig å beslutte aksjeutbytte før nyttår må vurderes konkret for hver enkelt, og det er vanskelig å gi et generelt råd.

Er du, som aksjeeier, usikker på om du skal ta ut utbytte før nyttårsraketten går i været? , anbefaler vi deg å ta kontakt med din rådgiver i Wepe.

Formuesskatt og verdsettingsrabatter

  • Formuesskatten er en skatt som fastsettes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.
  • Verdsettingsrabatter regnes ut automatisk i skattemeldingen. Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den som er skattepliktig: Slike eiendeler kan for eksempel være din primærbolig, en sekundærbolig, aksjer, driftsmidler, inkludert næringseiendom.

Kilde: Skatteetaten.no

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp