Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Nye regler når du er «hjemme med sykt barn»

Aktuelt   Av Line Borstad

Også i år er det verdt å merke seg hvilke regler som gjelder om man må være hjemme med barn på grunn av sykdom, karantene eller stengte skoler og barnehager.

Er man hjemme med sykt barn, kan man ta ut såkalte omsorgsdager og man får utbetalt omsorgspenger for å dekke lønnen i denne perioden. Denne muligheten kan benyttes ut kalenderåret barnet fyller 12 år. I 2020 var det flere endringer i regelverket, ikke minst som følge av at skoler og barnehager var stengt – og flere av oss ble nødt til å være borte fra jobb. Også 2021 ser ut til å bli et annerledes år.

Hvilke regler gjelder for 2021?

Arbeidstaker har krav på dobbel kvote med omsorgspenger i 2021. Han eller hun kan også overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt på grunn av koronapandemien. Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra dag 4.

Disse reglene gjelder fram til 30. juni 2021:

  • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av pandemien. Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på dette.
  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det særlige smittevernhensynet må dokumenteres av lege.
  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet.

Kan jeg bruke omsorgsdager når barnet mitt er i karantene?

Ja, du kan bruke omsorgsdager hvis barnet ditt er i karantene.

Kan jeg bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO har redusert åpningstid?

Du kan bruke omsorgsdager for den tiden barnehagen/skolen/SFO er stengt på grunn av koronasituasjonen. Men det er opp til arbeidsgiver å godkjenne om du kan ta ut enkelttimer/halve dager, eller om det blir regnet som en hel omsorgsdag til tross for at du ikke har benyttet deg av en hel dag. Dette må avtales med arbeidsgiver.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp