Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Nå har brødrene sitt eget selskap

Kundehistorie   Av Wepe

Da Thomas og Espen Tørnby fikk ideen om å starte sitt eget anleggsgartnerfirma, var det rådgiveren i Wepe som hjalp dem til å realisere drømmen. – Wepe har den kompetansen vi trenger for å administrere bedriften vår, sier Thomas.

Det er en tirsdags morgen i oktober og Thomas Tørnby sitter med øret mot telefonen inne på kontoret sitt på Rømskog. Omgitt av grønn barskog og åpne jorder ligger en liten husklynge og et tun. Det er fra et nybygg der, i tilknytning til hans egen bolig, han driver Tørnby AS, sammen med lillebror Espen.

– Det er et selskap som jeg og min bror startet sammen for et år siden, sier han inn i telefonen.

– Vi driver med anleggsgartnertjenester og med arbeidsvarslingsplaner. Det er slik at når man er ute og kjører, så står det gule skilter langsmed kommune- og fylkesveiene, som varsler om veiarbeid. Vi lager planer for disse, forklarer han. «En plan for hvordan veiarbeidet skal varsles og sikres», som Vegvesenet skiver på sine nettsider.

Bygger mur og legger gress

Oppdrag har de ikke manglet dette første året. Særlig har det vært mange henvendelser fra folk på Bjørkelangen og omegn, fra nyetablerte der, som ringer for å få hjelp til å bygge murer og støttemurer, legge belegningsstein i gårdsplassen, plante busker, vekster og legge ferdiggress.

-Folk har ikke tid til å vente på at gresset skal gro nå om dagen, så det blir mye ferdiggress. Dette er jo tradisjonelle anleggsgartnertjenester, som vi gjør mye av, sier Thomas.

«Folk har ikke tid til å vente på at gresset gror», mener Thomas. Han og Espen har lagt mange ruller med ferdiggress og mange kilo belegningsstein det siste året.

Ligger i familien

Det er visst noe som går i familien. Faren Torkel er anleggsgartner med fagbrev, og både Thomas og Espen fulgte i hans spor. Thomas har jobbet mange år i entreprenørbransjen, blant annet i Bergquist Maskin og Transport AS, der han blant annet jobbet med gangveier for Statens Vegvesen, og gikk gradene fra maskinfører til anleggsleder og prosjektleder. Espen som er tre år yngre, har vært i samme bransje og har også drevet for seg selv tidligere. At de to skulle starte et selskap var en idé som lå latent hos dem begge.

En garasjeprat

-Vi var nedi verkstedet. Jeg driver med bilkjøring som hobby, så det var i forbindelse med det at han var hos meg. Så begynte vi å snakke om det. Jeg luftet om ikke vi skulle starte et anleggsgartnerfirma. Han sa at jo, det hadde han også tenkt på. Vi bestemte oss der og da, sommeren 2021. Da begynte ballen å rulle og jeg tok kontakt med Wepe og avtalte et møte for å få litt informasjon og rådgivning om å starte et firma.

«En relevant leverandør …»

-Det var veldig mye vi ikke hadde tenkt på. Anders la ingen føringer på at vi måtte bruke Wepe videre, men i løpet av møtet hadde Espen og jeg bestemt oss for at det ville vi. Det var et lett valg. Og vi har aldri angret på det, sier Thomas.

– Vi får stadig henvendelser fra folk som ønsker å starte opp for seg selv, og vi gir da råd om blant annet valg av selskapsform, forteller Anders Moen Lysaker.

-Vi ønsker å være en relevant og tilstedeværende leverandør av lønn- og regnskapstjenester, så det er hyggelig når nye kunder henvender seg til oss. Jeg kjenner Thomas og Espen fra før, så jeg var ikke i tvil om at de ville lykkes med satsningen sin. Så langt går det veldig bra, og det er ekstra hyggelig. Håper og tror at de har nytte av Wepe som samarbeidspartner, vi er opptatt av tett oppfølging og å legge til rette for effektiv drift.

Fant sine roller

Av de to brødrene er det Thomas som alltid har hatt størst interesse for det administrative arbeidet; prise jobber, følge opp prosjekter og ansatte, så det var aldri noe tvil om at det var han som skulle være daglig leder.

-Jeg tar meg av alt vi kan gjøre selv. Resten av det administrative gjør Anders og Wepe. Vi bruker PowerofficeGO etter anbefaling fra Wepe, og det er vi er veldig fornøyde med.

Tørnby AS har hatt et godt første år. Thomas tar seg av mesteparten av det administrative. Espen trives best ute i felt.

-Der har vi alt av lønn, prosjektstyring og fakturaer inn og ut, og nå i det siste har vi gått over til timeregistrering. Vi har en app på telefonen så «gutta» legger inn timer der hver dag, rett på det prosjektet de jobber med, så vi har veldig god oversikt over prosjektregnskap.

Kristine fra Wepe kom hit og gikk igjennom dette med timeregistrering for oss.

Søker råd om investeringer

-Vi bruker Wepe når vi trenger råd eller jeg lurer på noe når det kommer til strategi, for eksempel ved investeringer, om vi skal lease, leie eller kjøpe maskiner, den type ting. Da rådfører jeg med Anders. Det er gull verdt å ha en slik støttespiller! Når jeg er på tynn is og usikker, så er det en veldig støtte for meg å ha Wepe der. Det setter jeg veldig stor pris på.

Har ansatt flere

«Gutta» som Thomas snakker om er, foruten han og Espen, to nye tilskudd til staben. I mai ansette de en tidligere klassekamerat av Espen og i tillegg har de leid inn Torkel, faren deres, som til tross for at han snart er pensjonist, jobber på spreng for sønnene.

-Det er veldig annerledes å drive for seg selv, sier Thomas.

– Men vi synes det er veldig inspirerende å drive en bedrift. Det er mye jobb, men det visste vi jo. Det er ikke en 7-4 jobb, for man må jo ut og produsere. Skiltjobber og slikt tar jeg meg av, så man bruker kvelder og fritid på slike ting.

Fortsatt venner

Så langt har også samarbeidet med far og lillebror vært friksjonsfritt. Torkel har ingen behov for å være sjef over sønnene sine, forteller Thomas, og både han og Espen er fortsatt gode venner.

-Samarbeidet med lillebror har gått bra. Vi er rolige typer begge to, så vi har ikke hatt noen konflikter. Vi er jo forskjellige. Han liker det praktiske, det å være ute og produsere og se resultater, mens jeg i tillegg til det liker kontoret, administrasjonen og skiltplanene. Jeg er veldig opptatt av bil og kjører NM i rallycross, mens brodern er interessert i båter og båtlivet, så litt forskjeller er det.

Vil ikke bli for store

Selv om de har hatt nok å gjøre i sitt første år har de to brødrene ingen planer om å bli mye større enn de er.

-Vi liker oss godt i den størrelsen vi er nå. Vi må jo se på oppdragsmengden, men sånn som nå klarer vi å holde ha nok å gjøre innenfor et ganske greit område, en sirkel på 50-60 kilometer. Bjørkelangen, Fetsund, Mysen, Askim, Rømskog … Om vi skulle blitt større måtte vi fort jobbet lengre unna, så i utgangspunktet har vi ikke ambisjoner om å bli større, kanskje 1 eller 2 personer til på sikt, bare. Det viktige for oss er å ha en grei arbeidsplass, lokale jobber og styre oss selv, sier han.

Samarbeidet med Wepe kommer også til å fortsette som før.

-Det er solid og bra, det. Vi får det vi trenger av regnskap og rådgivning. Vi er veldig fornøyde med Wepe og jobben de gjør.

Tørnby AS

Startet i 2021 av Thomas og Espen Tørby

Holder til på Rømskog

Har i dag 3 ansatte + 1 innleid far

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp