Lønn og administrative rutiner

Vi har spesialkompetanse innenfor lønn og bistår på områder som;

 • Lønn
 • Timeregistrering
 • Reiseregning
 • Fravær/sykemeldinger/refusjon
 • Ansettelseskontrakter og andre avtaler
 • Låneavtaler (ansatte og aksjonærer)
 • Pensjon og forsikringer

Og har samarbeidspartnerne innenfor HR og HMS-arbeid;

 • Medarbeidersamtaler
 • Personalhåndbok
 • HMS-kort på bygge- og anleggsplasser
 • Bistand i endringsprosesser ved ansettelse, nedbemanning og permitteringer
Lonn og administrative rutiner
to top

opp