Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Vår nye arbeidshverdag:

Hvilke regler gjelder for hjemmekontor?

Aktuelt, Koronahjelp   Av Line Borstad

Pandemien har gjort de fleste av oss godt kjent med hjemmekontor. Fra 12. februar i år var det ikke lenger påbudt med hjemmekontor. Likevel ønsker flere arbeidstakere å fortsette med dette, kanskje én til to dager i uken. Hvilke regler gjelder egentlig for hjemmekontor?

Kan arbeidstaker kreve å få fortsette på hjemmekontor?

Verken hjemmekontorforskriften eller arbeidsmiljøloven gir den ansatte noen rett til å ha hjemmekontor, men det kan avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dersom arbeidsgiver ønsker at den ansatte skal tilbake på kontoret full tid, plikter den ansatte å møte til avtalt arbeidssted. Arbeidsstedet skal framkomme i arbeidskontrakten, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-6 bokstav b.

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å ha hjemmekontor?

Når det foreligger anbefalinger eller pålegg fra myndighetene om hjemmekontor, så vil arbeidsgiver som hovedregel kunne pålegge de ansatte å jobbe hjemmefra. Men verken arbeidsmiljøloven eller forskriften sier noe om adgangen til å pålegge hjemmekontor mot den ansattes ønske.

 

Hjemmekontorforskriften, hva er nytt?

Dette er endringene i hjemmekontorforskriften og som gjelder fra 1.7, i år:

 • Det skal lages skriftlige avtaler når det jobbes hjemmefra, utover kortvarig eller sporadisk arbeid. Dette gjelder ikke om det er et pålegg eller anbefaling fra myndighetene.
 • De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.
 • Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften.
 • Arbeidsgiver skal så langt det er mulig sørge for at arbeidsforholdene hjemme er forsvarlige, legge til rette for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten og gi de ansatte nødvendig utstyr med tanke på å skulle jobbe på hjemmekontor.

Hva må jeg som arbeidsgiver gjøre, dersom jeg har ansatte på hjemmekontor?

Dersom det blir arbeidet hjemmefra, og det ikke er kortvarig eller sporadisk, må det lages en tilleggsavtale utover arbeidsavtalen til de ansatte.

Det vil si at dersom det jobbes hjemmefra enkelte dager i uken, med et visst omfang og utføres jevnlig, så vil det være krav til en tilleggsavtale fordi dette arbeidet ikke anses som sporadisk.

Mange av oss har de siste årene brukt ganske mange timer på videokonferanser fra ulike steder av hjemme vårt.

Om en ansatt jobber hjemmefra i to eller tre uker, for eksempel grunnet tilrettelegging i forbindelse med en brukket fot, anses dette som kortvarig og man behøver ingen tilleggsavtale.

Om du som arbeidsgiver ønsker å være fleksibel og åpner opp for hjemmekontorordning, at ansatte kan arbeide hjemmefra som et alternativ til å komme på kontoret, så vil forskriften gjelde og det er krav til tilleggsavtale. Dette uavhengig av om det er avtalt konkrete dager pr. uke, om det er satt et tak for antall dager eller om ansatt faktisk benytter seg av det eller ikke.

Husk at en tilleggsavtale regulerer hva som gjelder for ordningen. Avtalen gir klarhet mellom partene og vil kunne være avklarende dersom det skulle oppstå uklarheter.

 

Les også: Dette kan du gi til de ansatte

Hva skal avtalen om hjemmekontor inneholde?

 • Avtalens varighet og oppsigelsesfrist
 • Omfanget av hjemmearbeidet
 • Arbeidstid og tilgjengelighet
 • Arbeidsmiljø
 • Utstyr
 • Taushetsplikt, sikkerhet og oppbevaring av dokumenter

 

Vi kan hjelpe

Er du usikker hvilken ende du skal begynne i? Vi kan bistå med å lage gode hjemmekontor-avtaler, og sørge for at du har tenkt over alt du bør tenke på.

Ta kontakt med din kontaktperson i Wepe.

Kun 5 prosent sier nei til hjemmekontor

Forskere ved OsloMet kartla bruken av hjemmekontor. 5000 deltagere svarte på ulike spørsmål knyttet til temaet, skriver NRK.no. Her er noen av svarene:

 • 30% av deltagerne ønsket å jobbe hjemme to dager i uka
 • 21% ønsket én dag med hjemmekontor
 • 14% vil jobbe hjemmefra tre til fire dager i uka
 • 25% vil jobbe fra hjemmet en gang i måneden eller sjeldnere
 • 5% vil aldri mer ha hjemmekontor
 • 5% ønsker å jobbe hjemme hver eneste dag
Del artikkelen
Bloggen
to top

opp