Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Gir hjembygda et løft

Kundehistorie   Av Wepe

21. mars startet byggingen en den nye sentrumskjernen på Bjørkelangen i Aurskog-Høland. Eiendomsutvikler Ole-Tom Nordby er en av hovedaktørene. Etter mange år i bransjen, er han og konen hans fortsatt de eneste ansatte i selskapet – og bruker det samme regnskapsbyrået han har gjort de siste 23 årene.

Noe stort er i emning. Langs de isete gatene i Bjørkelangen sentrum står det gamle bankbygget tomt og rivearbeidene er i gang. Sentrumskjernen skal gjennomgå en massiv ombygging. I forbindelse med et nytt tilbygg til kjøpesenteret bygges også nye lokaler til banken, et større areal til butikker og kontorer, samt 46 nye leiligheter, som i sum vil utgjøre kommunens høyeste boligblokk.

– For å få et godt kommunesenter som fungerer, må man ha mer enn varehandel her. Man må også ha boliger, det finnes nesten ikke i dag, og man må få flere arbeidsplasser, sier Ole-Tom Nordby.

Han er prosjektleder for deler av det som har fått navnet Torgalleen. Utbygger er Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS (leiligheter) og Bjørkelangen Torg AS (næringsarealer).  Nordby er via eget selskap deleier i begge utbyggerselskapene.

-Det er veldig gøy å være i gang. Vi har brukt masse tid i planleggingsstadiet, der ting skjer rundt møtebordet, men nå – i dag faktisk – er vi fysisk i gang, sier han.

Driver næringspark

Han er et kjent navn for mange på Bjørkelangen. Ole-Tom Nordby har drevet med eiendomsutvikling siden slutten av 90-tallet og vært involvert i en rekke virksomheter lokalt. Foruten Bjørkelangen Sentrumsutvikling er han gjennom selskapet Blinken holding, medeier i OTS eiendom, som han driver sammen med broren Sten Norby. De to brødrene står bak store deler av næringsparken nord for Bjørkelangen sentrum.

Planleggingen av sentrumsutbyggingen har pågått i flere år. Reguleringen ble ferdig i 2021 og Nordby og medaktørene har brukt hele 2022 på å prosjektere første byggetrinn. Det vil ta ytterligere 12-15 år før hele den nye sentrumskjernen står ferdig.

«Utvikling må gjøres riktig».

-Om man skal lykkes med en utvikling, må man gjøre det riktig. Når vi nå eier Amfi Bjørkelangen Nord på over 10 000 kvm i sentrum av Bjørkelangen, og skal ivareta den verdien som finnes i det, så må vi videreutvikle hele sentrum, sier Nordby.

-Vi må ta de grepene som er riktige for å befeste Bjørkelangen som et sentrum for varehandel og service. Det er dessuten en satsning fra overordnede myndigheter at det skal vokse her, så da tar vi grep for at det skal skje. Utviklingen må også være bærekraftig. Det skal bygges tettere, vi skal samle mennesker innenfor sentrumskjernen, ha mindre bilkjøring og mer kollektivt; alt dette er en del av den overordnede areal- og transportplanen.

Drev Rimi-butikk

Gjennom store deler av 90-tallet drev Nordby en Rimi-butikk i sentrum av Bjørkelangen. Det var nye rammebetingelser fra kjeden, som skulle få ham til å ta steget inn i eiendomsutvikling. I 1999 solgte han den og i 2000 bygget han kontorlokaler i stedet. En av de første leietakerne var regnskapsbyrået Wepe, ledet av May-Britt Westreng. De ble sittende sammen i disse lokalene, og det falt seg naturlig for Nordby å knytte til seg Wepe som regnskapsførere.

En trofast Wepe-kunde

-Nå har jeg hatt Wepe med meg i 23 år. Jeg er en trofast kunde. Da jeg gav meg med butikk og begynte med eiendom, var det bare min kone og meg som eneste ansatte. Og slik er det fortsatt. Vi valgte å kjøpe tjenester fremfor å ansette. Til å begynne med var det regnskapstjenester, men så gjennom de ulike selskapene mine og datterselskapene, har det utviklet seg til at de også sluttfører regnskap, fungerer som rådgivere og gir god støtte i bakkant. De tar seg også av fakturering av husleie og de administrerer kontrakter, så det har blitt ganske omfattende.

Tallene betyr noe

-Vi setter stor pris på det lange og gode samarbeidet vi har med Ole-Tom. Han og Wepe har nærmest «vokst opp sammen», og det er meningsfullt for oss å få være med å bistå i alle prosjektene han og hans samarbeidspartnere er involvert i her lokalt, sier daglig leder i Wepe, Anders Moen Lysaker.

-Selv om Wepe har mange kunder utenfor Bjørkelangen og Aurskog-Høland, er det jo her vi har kontorene våre, det er her våre ansatte jobber og de fleste bor, og det er klart at det arbeidet som Ole-Tom er involvert i betyr mye for oss. Wepe skal også inn som leietakere i det nye bygget som nå er i oppstartsfasen, det gleder vi oss veldig til, sier han.

– Som regnskapsfører er det alltid kjekt å kunne se hva kundene våre holder på med, sier Oda Krog som er oppdragsansvarlig og kontaktperson for selskapene Nordbys er involvert i.

– At selskapet holder til lokalt gir oss en unik mulighet for å kunne følge med på utviklingen og kjapt kunne sette oss inn i de forskjellige stegene i prosessen. Kostnadene som dukker opp i regnskapet er ikke bare tall, men noe som faktisk er synlig rett utenfor vår egen kontordør, sier hun.

Et godt sted å bo

-Det er ingen ulempe at Wepe er et lokalt selskap, sier Nordby. – Jeg har ikke behov for å være tett på dem lenger, for alt er jo nettbasert, men for meg føles det bra å ha en relasjon som strekker seg så langt tilbake. Det er ingen forutsetning, men det gir en trygghet.

I årene som kommer vil Wepe fortsette å bistå Nordby mens Bjørkelangen sentrum sakte, men sikkert gjennomgår et hamskifte. Det er en endring han tror vil gjøre bygda godt.

– Vi er en stor kommune, som tradisjonelt har fryktelig mange eneboliger. Det er jo det man har bygget. Det har begynt å komme noen leiligheter og det blir mer populært. Folk blir eldre og eldre, og vi skal se til at man har det så trygt som mulig, så jeg tror vi gjør et godt grep med å bygge leiligheter i kommunesenteret tett på gode tilbud innen varer og tjenester, sier han.

Ole-Tom Nordby

Har drevet som eiendomsutvikler siden 2000.

Driver selskapet Blinken Holding AS

Er deleier i Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS

Er deleier i Bjørkelangen Torg AS

Er medeier i OTS eiendom

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp