Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Feriepenger – hvilke regler gjelder?

Aktuelt   Av Line Borstad

Hva er egentlig feriepenger? Har vi egentlig alle ulønnet ferie? Hvorfor kommer feriepengene i juni selv om du tar ferie i juli og høstferien? Vi prøver svare på noen ofte stilte spørsmål om feriepengene våre.

Feriepenger

Endelig kan du kanskje realisere den ferien du har drømt om et par år, men som ikke har latt seg gjennomføre på grunn av pandemien. Det koster å reise på ferie. Men nå får vi jo feriepenger.

Så:
Hva får jeg i feriepenger og når utbetales disse?

Feriepenger er penger som utbetales i stedet for vanlig lønn når du tar ferie. Selv om ferieloven sier at feriepenger skal utbetales i forbindelse med ferieavvikling, er det likevel vanlig i de fleste bedrifter å utbetale alle feriepengene i en fast måned i året, for eksempel i juni.

 

Hvorfor får jeg ikke lønn i juni?

Når feriepengene kommer i juni er det fordi arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene på en gang og at du samtidig trekkes for alle feriedagene som skal avvikles i løpet av året. Det vil si at du kan ta høstferie, uten at det påvirker lønna di i september.
Ansatte på timelønn blir trukket i lønn når ferien avvikles, mens feriepengene utbetales i juni.

 

Hva får jeg i feriepenger?

Noen har 5 dagers uke og andre 6. Noen har 12% feriepenger og noen har 10,2%. Under ser du hvordan avregning av feriepenger i juni kan være for de som har fem ukers ferie, det vil si trekk for 25 dager ferie hvis arbeidstaker har 5-dagers uke, og trekk for 30 virkedager ferie dersom arbeidstaker har 6-dagers uke.

 

Eksempler på lønnsslipp til månedslønnede:

Ved utbetaling av feriepenger i juni til en ansatt med 5 uker ferie vil lønnsslippen se slik ut:

  Juni lønn
+ Feriepenger (12 % av feriepengegrunnlaget)
Lønn for 25 feriedager (evt. 30 virkedager med ferie)

Ved utbetaling av feriepenger i juni til en ansatt med 4 uker + 1 dag ferie vil lønnsslippen se slik ut:

  Juni lønn
+ Feriepenger (10,2 % av feriepengegrunnlaget)
Lønn for 21 feriedager (evt. 25 virkedager med ferie)

Har du flere eller færre feriedager enn eksempelet over, vil trekket for feriedager justeres.

 

Eksempel på lønnsslipp til timelønnede i juni:

 Timer som utbetales i juni
+Feriepenger (10,2 eller 12 % av feriepengegrunnlaget)

 

ferie

 

Finnes det tilfeller der det ikke er lurt å få alle feriepengene i juni?

Det er viktig å være oppmerksom på at utbetaling av alle feriepengene i en måned ikke anbefales i alle tilfeller. Det kan være om du er sykmeldt, i permisjon, permittert eller lignende, og mottar utbetaling fra NAV. Om du mottar feriepenger i juni samtidig som du får lønn fra NAV, vil ferietrekket enten måtte foretas av feriepengene i juni eller ved ferieavvikling. NAV utbetaler ikke lønn når ferie avvikles.

 

Hva skjer om jeg er permittert når feriepengene utbetales?

Er du permittert når feriepengene utbetales, blir det som vi har skissert over. I disse tilfellene anbefales det at feriepengene utbetales de månedene du velger å ta ferie.

Er du arbeidsgiver og bedriften din har en tariffavtale med avtale om utbetaling av feriepenger i juni, vil denne løsningen kunne opprettholdes, men det anbefales å drøfte om ordningen også skal gjelde permitterte.

En klar anbefaling er å ikke lage avtaler med permitterte ansatte om utbetaling av feriepenger i juni når man ikke får foretatt ferietrekk. Dette fordi de ansatte på ferietidspunktet blir stående uten lønn og feriepenger.

 • Ansatte som var permitterte i 2021 vil få feriepenger utbetalt av NAV. Arbeidsgiver må ha dialog med disse ansatte for å bli enige om hvor mange feriedager som skal trekkes i lønn, pga. varierende feriepengegrunnlag.
 • Alle som har begynt i ny jobb senest 30. september, har rett til full ferie hos den nye arbeidsgiveren det året de begynner. Unntaket er hvis hun eller han har tatt ut ferie tidligere det året. Den ansatte må kunne dokumentere at hun eller han ikke har avviklet ferie hos en annen arbeidsgiver samme år.
 • En ansatt som begynner i ny jobb etter 30. september, har rett til 6 virkedagers (1 ukes) ferie hos ny arbeidsgiver det året. Dette forutsetter også at den ansatte kan dokumentere at han eller hun ikke har avviklet all ferien sin hos en annen arbeidsgiver tidligere samme år.
 • Nyansatte kan kreve å få full ferie uavhengig av om de har opptjent feriepenger hos annen arbeidsgiver. De har også lov til å si nei til ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Har arbeidsgiver f.eks. fellesferie i løpet av sommerferien må også de nyansatte avvikle denne, selv om de ikke har feriepenger som dekker lønnsbortfallet.

 

Betaler jeg skatt av feriepengene?

Feriepenger er skattepliktige, men utbetales trekkfritt da skatten av feriepengene gjøres de andre månedene i løpet av året. Feriepenger for den ekstra ferieuka for ansatte som har passert 60 år er trekkpliktig når de utbetales. Det samme gjelder dersom ansatt slutter i løpet av året og får utbetalt sluttoppgjør.

Ferie

 

Hva skjer om jeg blir syk før eller under ferien?

Ansatte som blir syke før eller under ferien lurer på om ferien kan kreves utsatt.

Reglene for dette er slik: En ansatt som blir 100 % arbeidsufør før den avtalte ferien starter, har rett til å få hele ferien utsatt til senere i året hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Den ansatte krever utsettelse av ferie senest siste arbeidsdag før den avtalt ferien starter
 • Den ansatte dokumenterer fraværet med sykmelding (egenmelding er ikke tilstrekkelig)

En ansatt som blir 100 % arbeidsufør i løpet av ferien, har rett til å få samme antall feriedager utsatt til senere samme år hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Den ansatte krever utsettelse av ferien med en gang han eller hun er tilbake på jobb
 • Den ansatte dokumentere fraværet med sykemelding (egenmelding er ikke tilstrekkelig)

Dersom en ansatt blir syk på ferie i utlandet, må den ansatte dokumentere sykdommen på samme måte som ved sykdom i Norge for å få rett til utsatt ferie.

 

Lurer du på noe annet om feriepenger?

Kanskje har du ikke fått svar på alt du lurer du på om feriepenger? Som arbeidsgiver kan det være krevende å forklare de ansatte hvorfor lønnsslippen ser ut som den gjør i juni.

Har du spørsmål om feriepenger, ikke nøl med å ta kontakt med din kundekontakt hos oss i Wepe.

Feriepenge-ordbok

 • Opptjeningsår
  Året før ferien avvikles (det året feriepengene opptjenes)
 • Ferieår
  Det året ferien avvikles og feriepengene som ble opptjent i fjor utbetales
 • 6. ferieuke
  En ekstra ferieuke for arbeidstakere som i løpet av ferieåret blir 60 år
 • Feriepengegrunnlag
  Lønnsgrunnlaget fra opptjeningsåret som det beregnes feriepenger av
 • 10,2 % feriepenger
  Ferielovens bestemmelser om satsen for beregning av feriepenger
 • 12 % feriepenger
  Avtalefestet sats for beregning av feriepenger
 • 2,3 % feriepenger
  Ferielovens sats for beregning av feriepenger til de som har fylt 60 år (begrenset til 6G)

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp