Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Ferie og feriepenger – hvilke regler gjelder nå?

Aktuelt, Koronahjelp   Av Wepe

Det er juni. Bak oss har vi flere måneder med stillstand i det ganske land, og fortsatt er over 160 000 nordmenn registrert som helt arbeidsløse. Foran oss ligger fellesferien, og det skal utbetales feriepenger. Eller skal det det? Får man ferie når man er permittert? Eller feriepenger? Hva om man plutselig blir syk? Hva skjer med ferien da? Spørsmålene kan være mange og fortvilte. Pust godt med magen, her skal vi forsøke å svare på det viktigste, helt enkelt.

Feriepenger – hva er egentlig regelen om når det skal utbetales igjen?

Hovedregelen for utbetaling av feriepenger er at den skal betales når du tar ut ferie. Dersom en arbeidstaker ønsker å fordele ferien, skal feriepengene i prinsippet fordeles tilsvarende ferieuttaket – dette er særlig gjeldende for timelønnede arbeidstakere. Men for å forenkle lønnsutbetalingene for de månedslønnede, er det vanlig at arbeidsgiver avregner feriedagene i juni samtidig som de utbetaler feriepengene. Og at man deretter får vanlig lønn resten av året. Sjekk kontrakten din eller personalhåndboka, eller ta kontakt med oss i Wepe for å få svar på hva som gjelder for akkurat deg og din bedrift.

Ferie og permittering – må man avvikle ferien når man er permittert?

Ja, man har krav på og er forpliktet til å ta ut ferie, selv om man er permittert. Allerede fastlagt ferie skal avvikles som normalt selv om man er permittert. Det er viktig å være klar over at når man tar ut ferie som permittert, er man ikke ledig for arbeid, med andre ord har man heller ikke krav på dagpenger fra NAV.

Hva med feriepenger da? Får man det når man er permittert? 

Ja, man får feriepenger fra arbeidsgiver. Det er viktig å huske at den permitterte ved ferieavvikling skal opplyse NAV om at ferie avvikles. Dagpengene stoppes og feriepengene utbetales fra arbeidsgiver. 

En ansatt blir syk rett før eller under ferien, hva gjør vi da med ferien?

Dersom den ansatte har avtalt ferie, men blir fulltids sykemeldt før ferien starter, har vedkommende krav på å få ferien utsatt. Det som er viktig å huske, er at det er den ansatte selv som må sette fram kravet om utsettelsen, og at en legeerklæring må ligge til grunn. Dette må den ansatte fremlegge senest siste arbeidsdag før han eller hun skulle avvikle ferie. Den avtalte ferieperioden kan da utsettes til senere i arbeidsåret. Dersom den ansatte blir fulltids sykemeldt underveis i ferien, har vedkommende krav på å få utsatt det som gjenstår av ferien. Nok en gang er det den ansattes ansvar å sette fram kravet om utsettelsen, og legge frem legeerklæring.

Vi har arbeidstaker som har blitt 60 år. Hva slags rettigheter har han?

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret (det året han skal avvikle ferie) har rett på en ekstra uke ferie. Det er plikt til å avvikle denne ferien på lik linje som «den vanlige» ferien. Arbeidstakeren bestemmer selv når på året vedkommende vil ta ut den ekstra ferieuka. Men det er viktig å huske at arbeidsgiver skal varsles minst to uker i forkant. 

Dersom du har spørsmål om feriepenger, ikke nøl med å ta kontakt med din kundekontakt hos oss i Wepe.

3 kjappe om ferie og feriepenger

  • det er arbeidsgivers plikt å påse at ferie blir avviklet på lik linje som det er arbeidstakers plikt å sørge for å ta ferie.
  • arbeidsgiver plikter å utbetale feriepenger siste vanlige lønningsdag før ferien eller senest en uke før ferien starter.
  • det er ikke mulig å utbetale ferie som ikke er benyttet.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp