Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Ferie og feriepenger – dette må du vite!

Aktuelt   Av Wepe

Etter nok et år preget av hjemmekontor, permitteringer og omkalfatring av arbeidshverdagen, er du ikke alene om å klø deg litt ekstra i hodet når feriepengene skal utbetales. Også i år er det et par regler du bør være ekstra obs på …

Joda, vi hadde nok alle håpet at pandemien skulle være over nå. Mange har begynt å fantasere om en liten ferietur. Kanskje en biltur for å se litt mer av landet vårt? Besøke slektninger? Eller kanskje det til og kan la seg gjøre å reise utenlands? Selv nå, bare uker før ferien, er det vanskelig å si helt hvordan det vil bli. Hva som er lov. Hva som er mulig.

Da kan det være fint å ha orden på økonomien i det minste! Å vite hva man har å rutte med, vite når feriepengene kommer og hvor mye man får utbetalt, kan gi noe forutsigbarhet i «annerledes-sommeren». Og både for arbeidsgiver og arbeidstaker er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder i den forbindelse. Er du klar for en liten oppfriskning?

Feriepenger – hva er egentlig regelen om når det skal utbetales igjen?

Arbeidstakeren kan kreve utbetaling av opptjente feriepenger på siste lønnsutbetaling før ferien, eller senest 1 uke før den starter. Dersom en arbeidstaker ønsker å fordele ferien, skal feriepengene i prinsippet fordeles tilsvarende ferieuttaket, altså at de utbetales etter hvert som man tar ferie, i stedet for at alt utbetales på en gang. Dette er særlig gjeldende for timelønnede arbeidstakere. Men for å forenkle lønnsutbetalingene for de månedslønnede, er det vanlig at arbeidsgiver avregner feriedagene i juni samtidig som de utbetaler feriepengene. Og at man deretter får vanlig lønn resten av året. Sjekk kontrakten din eller personalhåndboka, eller ta kontakt med oss i Wepe for å få svar på hva som gjelder for akkurat deg og din bedrift.

Ferie og permittering – må man avvikle ferien når man er permittert?

Ja, man har krav på og er forpliktet til å ta ut ferie, selv om man er permittert. Allerede fastlagt ferie skal avvikles som normalt selv om man er permittert.

Kan arbeidsgiver utbetale feriepenger til ansatte som er permitterte?

Mange permitterte opplever en økonomisk vanskelig situasjon, og ønsker gjerne utbetalt alle feriepengene i juni. Ettersom permitterte også skal avvikle ferie må man passe på at de ansatte har penger til å dekke lønnsbortfallet i ferien. Det er derfor viktig og anbefalt at feriepenger til permitterte utbetales når ferien faktisk tas.

Ved ferieavvikling skal den permitterte opplyse NAV om at ferie avvikles. Dagpengene stoppes og feriepengene utbetales fra arbeidsgiver.

Nytt nå i 2021 er at det er midlertidig vedtatt feriepenger av dagpenger. Disse feriepengene beregnes med 10,2% av utbetalte dagpenger i 2020. Dette gjelder ikke arbeidstakere som fremdeles er permitterte etter 7. juni i år. De vil isteden få 4 uker med dagpenger uten å være tilgjengelig for arbeid. Les mer på NAV sine sider, for å se hva som gjelder. Eller ta kontakt med oss! 

En ansatt blir syk rett før eller under ferien, hva gjør vi da med ferien?

Dersom den ansatte har avtalt ferie, men blir fulltids sykemeldt før ferien starter, har vedkommende krav på å få ferien utsatt. Det som er viktig å huske, er at det er den ansatte selv som må sette fram kravet om utsettelsen, og at en legeerklæring må ligge til grunn. Dette må den ansatte fremlegge senest siste arbeidsdag før han eller hun skulle avvikle ferie. Den avtalte ferieperioden kan da utsettes til senere i arbeidsåret. Dersom den ansatte blir fulltids sykemeldt underveis i ferien, har vedkommende krav på å få utsatt det som gjenstår av ferien. Nok en gang er det den ansattes ansvar å sette fram kravet om utsettelsen, og legge frem legeerklæring.

Vi har arbeidstaker som har blitt 60 år. Hva slags rettigheter har han?

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret (det året han skal avvikle ferie) har rett på en ekstra uke ferie. Det er plikt til å avvikle denne ferien på lik linje som «den vanlige» ferien. Arbeidstakeren bestemmer selv når på året vedkommende vil ta ut den ekstra ferieuka. Men det er viktig å huske at arbeidsgiver skal varsles minst to uker i forkant.

Dersom du har spørsmål om feriepenger, ikke nøl med å ta kontakt med din kundekontakt hos oss i Wepe.

3 kjappe om ferie og feriepenger

  • det er arbeidsgivers plikt å påse at ferie blir avviklet på lik linje som det er arbeidstakers plikt å sørge for å ta ferie.
  • arbeidsgiver plikter å utbetale feriepenger siste vanlige lønningsdag før ferien eller senest en uke før ferien starter.
  • det er ikke mulig å utbetale ferie som ikke er benyttet.
Del artikkelen
Bloggen
to top

opp