Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Et halvt år etter at pandemien stengte landet

Lønnstøtte, permitteringer, endring i omsorgsdager – vi svarer på oppfølgingsspørsmålene rundt pandemitiltakene.

Aktuelt, Koronahjelp   Av Wepe

Det er et halvt år siden pandemien stengte landet vårt. Seks måneder med stadig nye tiltak, vedtak og retningslinjer. Det er mye å sette seg inn i for en bedriftsleder. Og i Wepe får vi i disse dager mange spørsmål som relaterer seg til de mange pandemitiltakene iverksatt av regjeringen. Her svarer vi på de mest stilte.

Det snakkes om at man kan få lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb. Hva betyr det?

Arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb, kan få utbetalt et beløp per ansatt som tas tilbake i juli og august. Søknadsskjemaet for ordningen blir tilgjengelig i oktober.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen. Du kan benytte denne ordningen helt uavhengig av andre ordninger. Det er noen kriterier som må oppfylles for å kunne få støtte. Les mer om kriteriene på skatteetatens sider.

 

Jeg er selvstendig næringsdrivende og har fått kompensasjon fordi inntektsgrunnlaget mitt har falt bort som følge av korona-pandemien.
Hvor lenge varer denne ordningen?

Regelen er at man må søke innen utgangen av måneden etter den måneden du søker for. Den midlertidige ordningen oppheves 1. november 2020. Dvs. at det må søkes innen utgangen av november, for oktober. 

Ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, går ut på at man får kompensasjon for bortfallet av inntektsgrunnlaget, med dekning opptil 80 % av inntekten. Ordningen gjaldt fra 16. mars. Denne ordningen har også noen kriterier som må være oppfylt. Kriteriene for å kunne motta kompensasjon finner du på NAVs nettsider.

 

Vi har utbetalt lønn til ansatte som har vært hjemme med sykt barn eller egen sykdom under Korona-tiden? Vi vet vi kan få refusjon for dette, men hva er fristen for å søke om dette?

Fristen for å sende krav om refusjon er økt til 9 måneder for perioden 16. mars 2020 til 31. desember 2020. Det betyr at hvis du skal kreve refusjon for en periode i mars 2020, må du sende denne til NAV senest i desember 2020. 

Fra og med 1. januar 2021 er fristen for å sende krav om refusjon tilbake til ordinær frist som er 3 måneder. 

Det er litt forskjellige regler for refusjon av fravær før og etter 1. juli. Dette kan du lese mer om på NAV sine nettsider.

 

Det har kommet nye regler om omsorgsdager.  Fra når er de gjeldende og hva gjelder nå?

Det kom nye regler gjeldende fra 1. juli. Endringen innebærer at alle gikk tilbake til vanlig antall dager, og startet på nytt med disse fra 1. juli 2020. Det betyr at de doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020. Her er oversikten over antall dager man kan benytte fra 1. juli:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Endringen innebærer at arbeidsgiver fra 1.juli igjen skal dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker. Hvis arbeidsgiver allerede har dekket noen omsorgsdager før 1. juli, skal arbeidsgiver kun dekke resterende dager. Men arbeidsgiver må forskuttere alle dagene og søke om refusjon fra den 11. dagen. 

Eksempel: Arbeidsgiver har før 1. juli utbetalt de 3 første omsorgsdagene for en arbeidstaker. Etter 1. juli må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før det kan søkes om refusjon fra NAV.

Mer om omsorgsdager kan du finne på NAVs nettsider.

 

I mai og juni var det redusert arbeidsgiveravgift og utsatt betalingsfrist. Når er betalingsfristen?

Fristen for betaling er 15. oktober og det vil komme tilsendt giro fra Skatteetaten på beløpet som skal betales.

 

Vi har ansatte som har vært permittert siden mars. Hvor lenge kan en ansatt være permittert?

Som følge av Koronasituasjonen økes permitteringslengden fra 26 til 52 uker. Dette gjelder fra 1. november 2020 og betyr at man i løpet av en 18-månedersperiode kan permittere inntil 52 uker. Men det er viktig å være klar over at hvis en ansatt jobber under permittering og er tilbake i full stilling i mer enn 6 uker sammenhengende, vil permitteringen regnes som avbrutt. Hvis du som arbeidsgiver skal permittere på nytt, må du sende permitteringsvarsel og betale lønn for de første dagene av permitteringen.

Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider.

 

En del av de offentlige avgiftene som hadde forfall før sommeren skal betales nå i høst. Vi har ikke så bra likviditet enda. Er det mulig å utsette noen betalinger?

Det kom nye regler for betalingsutsettelse fra 12. juni. Om dere opplever likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen, kan man søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav, samt krav som Statens Innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for. Man må bare være klar over at man må betale en forsinkelsesrente. Rentesatsen er redusert til 6 prosent for de fleste skatte- og avgiftskrav. 

Du kan lese mer om utsatt betaling på skatteetatens nettsider.

 

Jeg har søkt kompensasjon på grunn av omsetningssvikt, faste kostnader i mai og april, men har behov for å endre. Er det mulig? 

Søknadsfristen for mars, april og mai var 31. juli, og det kan ikke sendes inn nye søknader for disse månedene. Det er dog mulig å endre på allerede innsendte søknader. For juni, juli og august er fristen for søknad 31. oktober.

Les mer om endring av innsendte søknader på kompensasjonsordningens nettsider.

 

Har du spørsmål om tiltakspakker, frister eller er usikker på hva som gjelder.

Trenger du bistand ta kontakt med din veileder hos oss i Wepe, så finner vi det ut sammen.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp