Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Har du ansatte som er hjemme med sykt barn?

Disse reglene gjelder for omsorgsdager i 2022

Aktuelt   Av Line Borstad

Både i 2020 og 2021 kom det endringer i regelverket for omsorgsdager på grunn av koronasituasjonen. Hva blir reglene for 2022?

Mor tar tempen på datter

Er man hjemme med sykt barn, kan man ta ut såkalte omsorgsdager og man får utbetalt omsorgspenger for å dekke lønnen i denne perioden. Denne muligheten kan benyttes ut kalenderåret barnet fyller 12 år.

På grunn av pandemien kom det i 2020 endringer i regelverket. I 2021 hadde foreldre blant annet rett til dobbel kvote med omsorgsdager.

For 2022 er det foreslått at ordningen med dobbel kvote med omsorgspenger på grunn av koronaviruset skal gjelde frem til 30. juni 2022.
 

Vedtatte regler, gyldig t.o.m. 30. juni 2022:

 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra dag 4, slik man har kunnet før
 • Man kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset

I tillegg til de vanlige reglene for bruk av omsorgsdager, kan de ansatte tom. 30. juni 2022 bruke omsorgsdager når:

 • Barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene.
 • Du må være hjemme med barn fordi barnehagen / skolen / SFO / AKS er stengt på grunn av koronaviruset.
 • Barnet ikke kan gå i barnehagen / skolen / SFO / AKS på grunn av særlige smittevernhensyn. I disse tilfellene bruker du ikke av de ordinære omsorgsdagene dine. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp de ordinære dagene dine.

 

Ofte stilte spørsmål rundt omsorgsdager:

Må jeg som arbeidsgiver dekke den doble kvoten med omsorgspenger?

Svaret er nei. Som arbeidsgiver betaler du omsorgspenger for alle dagene, men søker refusjon fra NAV for dagene utover ordinær kvote. Husk at det er 3 måneders frist for å søke refusjon. Vår beste anbefaling er å holde en god løpende oversikt over fraværet. Og at fravær som skyldes stengte skoler/barnehager tydelig fremkommer av skjemaene. Dette fordi man som nevnt over kan bruke mer enn dobbel kvote med omsorgspenger, dersom skole eller barnehage har stengt som følge av koronaviruset.

Kan ansatte bruke omsorgsdager når det er reduserte åpningstider i skole/barnehage?

Svaret er ja, når det er reduserte åpningstider på grunn av koronasituasjonen. Men det er du som arbeidsgiver som må inngå avtale med de ansatte om dette.

Jeg har ansatte med barn som er i karantene. Kan de benytte omsorgsdager?

Svaret er ja. Men dersom arbeidstaker selv er i karantene fordi barn/ektefelle/samboer/kjæreste er nærkontakt til en som er smittet, kan ikke den ansatte bruke omsorgsdager. Da må ansatt ha sykmelding.

Barnehage/skole/SFO har stengt på grunn av koronaviruset. Kan ansatte bruke omsorgsdager?

Svaret er ja. Ansatte kan bruke omsorgsdager også i de tilfellene hvor de har brukt opp kvoten for omsorgsdager. MEN husk at arbeidstaker må levere en bekreftelse fra barnehagen /skolen/SFO/AKS på dette fraværet.

Barnehagen/skolen er åpen, men ansatt ønsker å holde barnet hjemme fordi de er redd for at barnet eller andre i familien skal bli smittet. Kan de da bruke omsorgsdager?

Hvis de ansatte må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage/skole/SFO/AKS på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med koronaviruset kan de bruke omsorgsdager.

Det er en lege som avgjør om det foreligger særlige smittevernhensyn. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Hvordan kan ansatte finne ut hvor mange omsorgsdager de kan benytte?

Bruk NAVs kalkulator for å regne ut dette.

 

Wepe bistår din bedrift!

Synes du er det krevende å forstå reglene rundt omsorgsdager i 2022? Spør oss om du er usikker eller trenger bistand! Våre rådgivere har god innsikt i reglene

For eksempel kan vi hjelpe deg med å …

 • sørge for korrekt innrapportering
 • gi deg dokumentasjon som kan videreformidles til dine ansatte
 • hjelpe dere eller overta arbeidet med det praktiske rundt alt som dreier seg om sykefravær, omsorgsdager og andre typer samarbeid med NAV

Kontakt oss gjerne

Hvor mange omsorgsdager har en ansatt?

Antallet omsorgsdager kommer an på:

 • Om en bor sammen med den andre forelderen
 • Om en ikke bor sammen med den andre forelderen, men har en avtale om delt bosted
 • Om en har aleneomsorg
 • Hvor mange barn en har
 • Om barnet har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og det er godkjent ekstra dager fra NAV
 • Om en av forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om foreldrene bor sammen.
(Kilde: NAV.no)
Del artikkelen
Bloggen
to top

opp