Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Statsbudsjettet 2022:

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Aktuelt   Av Roar Ness

Statsbudsjettet er godt nytt for pendlerne. Personer med høye inntekter og høye formuer går derimot et dårlig år i møte.

Biler i kø

Regjeringspartiene (AP/SP) og SV er enige om statsbudsjettet 2022. Hvordan blir din skattehverdag neste år? Her er kommentarer til noen av punktene.

Positiv endring i reisefradraget!

Aurskog-Høland er en typisk pendlerkommune og således er reisefradraget, eller pendlerfradraget om man vil, positivt for de fleste i vårt nærmiljø. Reisefradraget økes nemlig merkbart.

 • Bunnbeløpet reduseres – fra 23 900 til 14 000 kroner
 • Kilometersatsen økes med 1,65 kr/km.
 • Grensen for reisefradrag senkes til 37 km. Tidligere var dette 66 km.
  Dette betyr at flere skatteytere med relativt kort reiseavstand vil få fradrag for reise mellom hjem og arbeidsplassen.

 

Statsbudsjettet påvirker formuesskatten
Statsbudsjettet 2022 betyr at skatt på formue justeres på flere måter. Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim

Formuesskatten justeres

Skatt på formue justeres på flere måter. For det første øker bunnfradraget med tohundretusen til 1,7 millioner (3,4 millioner for ektefeller). Dermed vil en god del personer slippe formuesskatt neste år. Det er positivt for mange.

Følgende endringer gjelder for deg med skatteformue over 1,7 millioner:

 • Satsen økes fra 0,85 til 0,95 %.
 • Verdsettelsen av aksjer (og driftsmidler) økes til 75 %, mens den var 55 % i 2021.
 • For de med høye formuesverdier, blir formuesskatten progressiv. Det blir innført et nytt trinn for store formuer. Innslagspunktet blir 20 millioner kroner og satsen på den overskytende del av formuen blir 1,1 %.

Høyere utbytteskatt

Vi har tidligere omtalt økt skatt på utbytte. Eierskatten øker fra 31,68 % til 35,2 % ved at man øker oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten fra 1,44 til 1,6. Noe som har medført at mange har vurdert tilleggsutbytte på tampen av dette året.

 

Se artikkelen om dette her: Økt beskatning på aksjeeiere

 

Elbil som firmabil?

Har du elbil som firmabil kan du også få en betydelig skattesmell neste år. Basert på hvilken bil, hvor gammel og hvor dyr, har du fått et inntektspåslag i skattemeldingen.

 • Rabatten på elbiler reduseres.
  Elbiler har tidligere hatt en rabatt og vært gunstig behandlet. Rabatten og inntektspåslaget blir 80 % av listepris, mens det i år er 60 %. Dette kan gir skatteøkning for dem som har høy marginalskatt og kjører elbil som firmabil.

Andre endringer i statsbudsjettet

Første statsbudsjett til Finansminister Vedum og co inneholder også en rekke andre endringer. Se en samlet oversikt over skattesatsene her.

 

Har du spørsmål på hvordan neste års statsbudsjett vil påvirke din bedrift og din personlig skattemelding? Ta kontakt med din rådgiver i Wepe.

Statsbudsjettet

er Norges statsbudsjett. Budsjettet omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det gir regjeringen og etatene i staten fullmakt til å bruke penger, og fastsetter retningslinjene for pengebruken. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter og anslår hvor store inntekter dette totalt sett vil gi (skatte- og avgiftsprovenyet).

Kilde: Wikipedia
Del artikkelen
Bloggen
to top

opp