Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Bolig-giganten velger «lokkalt´» 

Kundehistorie   Av Wepe

På få år har Bakkegruppen vokst seg til en av landets største utbyggere, men varer og tjenester forsøker de fortsatt å kjøpe lokalt i Aurskog-Høland.

Bakkegruppen ble etablert nærmest ved en tilfeldighet i 2003, da Morthen Bakke teamet opp med fetteren sin for å kjøpe tomter og oppføre mindre eneboliger for førstegangskjøpere i hjemkommunen. Knappe 20 år senere er selskapet blant Norges største boligutbyggere; et konsern med over 100 ansatte og en omsetning på 1,23 milliarder kroner. (2020)

Valgte å outsource

Med veksten kom også et behov for å outsource enkelte arbeidsoppgaver og selv om Bakke nok kunne hyret inn eksterne krefter fra Oslo eller Bergen, Honningsvåg eller Lindesnes, om han ønsket det, har han ikke glemt hvor han kommer fra. Alt av lønn for konsernets ansatte, samt regnskapsføring for underselskapet MRB Holding AS og tilknyttede selskaper, har han overlatt til Wepe.

-Vi har alltid hatt en strategi om å kjøpe lokale tjenester, så lenge lokale tjenesteytere er konkurransedyktige når det kommer til kvalifikasjoner og pris. Og det er Wepe, sier Bakke.

Regnskapsfører og sparringspartner

– Vi ser på Wepe som mer enn en bokføringsmaskin. De har breddekompetanse og kan fungere som rådgivere for oss. Det var naturlig å rette blikket mot dem, da vi trengte å outsource enkelte regnskaps-oppgaver.

– Dessuten er det fint å kunne bruke noen lokale, legger han til.

– Det er nært, så det er praktisk hvis man har behov for å møtes, men så har man også en kultur i bunn som ligner vår. Jeg vil ikke kalle det bygdekultur, men heller en gründerkultur. Vi har lignende forventninger til hverandre og Wepe forstår hva det vil si å være en bedrift som er avhengig av høy kundetilfredshet.

Konsentrerer seg om kjernevirksomheten

Bakkegruppen er nå delt i to forretningsområder: Småhusvirksomheten Bakke AS, som er lokalisert på Aurskog og Bakke Leiligheter AS, som holder til på Skøyen. Dessuten eier konsernet, gjennom nevnte MRB Holding AS, blant annet Rømskog Spa & Resort, samt BG Utleie AS som driver med utleie av stillaser og annet anleggsutstyr.

Regnskapssjef i Bakkegruppen Beate Stenby sier at motivasjonen for å outsource alt knyttet til MRB Holding AS, er at dette ikke er en del av kjernevirksomheten.

– Vårt arbeid og systemene vi bruker for å dekke logistikk, økonomi og regnskap er ment for å bygge nye hus og leiligheter, ikke for å drive hotell eller utleie. Den kompetansen vi har er også mer rettet mot kjernevirksomheten vår. Selv om man jobber med regnskap, er det mange ulike fagområder og da er det fint å kunne sette bort noe til de som har større bredde enn oss.

Lønn er så mangt

Det samme gjelder lønn. Stenby forklarer at dette ikke handler om å spare tid, men at lønn er et for stort fagområde for deres egen regnskapsavdeling å håndtere.

– Lønn er et eget fagområde i seg selv. Vi er ikke mange nok ansatte til at vi kan rettferdiggjøre en egen lønnsavdeling. Derfor er det godt å sette det bort til noen som kan det skikkelig.

– Det gjør jo at vi føler at ting blir gjort skikkelig, at lønn blir utbetalt i tide og at man er mindre sårbar. Lønn er svært omfattende og det er stadig endringer i regelverket, så det er fint å ikke bruke egen kapasitet på det, sier Stenby.

Vokser fra andre

Konsernsjefen har bare godord å komme med når han snakker om Wepe. Aller helst skulle han valgt lokale varer og tjenester oftere.

– Skal man få Aurskog-Høland til å blomstre, må man jobbe sammen så godt man kan. Og i begynnelsen var alle våre leverandører lokale. Men vi har vokst mye og mangedoblet volumet vårt. Andre har hatt en annen vekst, og da mister de kapasitet og kompetanse til å være med på større ting. Men vi spiller på lag med de lokale så langt det går, sier Bakke.

Også lokalpatrioter

Daglig leder i Wepe Anders Moen Lysaker deler Bakkes lokalpatriotisme.

-Det var veldig hyggelig å bli kontaktet da Bakke kjøpte hotellet på Rømskog, og videre hvordan dette samarbeidet har utviklet seg siden da. Det er bra at næringslivaktører på bygda handler med hverandre. Vi har selv mange lokale samarbeidspartnere og leverandører, sier han.

Aktuelt for flere

-Wepe har kunder i alle størrelser, og vi ser at selv når man driver så stort som Bakkegruppen, kan det være nyttig å sette bort deler av arbeidsoppgavene. Det finnes alltid felt innenfor regnskap og lønn, som det er vanskelig å dekke fullt ut selv. Og Bakke har da valgt å tenke bevisst på dette og sette det bort. Det tenker vi kan være aktuelt for flere. Som regnskapsbyrå har man gjerne en større bredde, men kan samtidig spesialisere seg innen for eksempel bransjer eller fagområder som lønn.

-Det er en bevisst strategi fra vår side å etablere et eget lønnsteam, nettopp for å sikre oss og kundene den rette oppfølgingen og kvaliteten. Å sette bort det som er utenfor kjernevirksomheten tror jeg kan være nøkkel til effektivitet og suksess. Det er bedre å bruke tid på det man er god på og sette bort det man ikke er god på, avslutter Lysaker.

Bakkegruppen

Etablert i 2003

Har en tomtebank på 7000 boliger

Er blant Norges 10 største boligutbyggere

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp