Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Arv og generasjonsskifte

Gjennomfør generasjonsskiftet nå 

Aktuelt   Av Wepe

Etter avskaffelsen av arveavgiften fra 1. januar 2014, har man kunnet motta arv og gjennomføre generasjonsskifte uten å måtte betale avgift. Dersom det blir regjeringsskifte etter stortingsvalget i 2021, er det en mulighet for at en arveavgift, i en eller annen form, igjen vil bli innført. Og vil kunne ha tilbakevirkende kraft for hele 2021. I så tilfelle er 2020 det siste året, på minst en fireårs periode, hvor arvinger ikke pålegges arveavgift.

Det er ikke Wepes jobb å spå fremtiden, men:

  • Vi vet at vi har gunstige regler i dag
  • Vi vet at en del politiske partier ønsker å gjeninnføre arveavgift i en eller annen form

Dersom du er i en situasjon, der det ikke er noen grunn til å avvente et arveoppgjør eller foreta et generasjonsskifte, er tiden for å gjøre dette i høst. Med andre ord, før eventuelt innføring av «ny» arveavgift.

Vi er naturligvis kjent med at problemstillingene til hvilke valg man bør ta i slike prosesser retter en rekke juridiske spørsmål. Vi har ikke kompetanse på disse områdene, det overlater vi til advokat/er. Men som regnskapsfører sitter vi med mye informasjon om dine selskaper, aksjeverdier og økonomi. Vi ønsker å være, og er, en økonomisk rådgiver for våre kunder. Og vi opplever at de fleste spør oss – som første instans – om hva er som optimalt ut ifra et økonomisk ståsted. Så vil vi bruke vårt faglige nettverk for å gå opp veien for gjennomføring av et generasjonsskifte tilpasset deg og dine.

 

Optimaliser selskapsstrukturen før generasjonsskiftet

Før du gjennomfører et generasjonsskifte, kan det være gunstig å gjennomgå selskapsstrukturen. Dette for å forsikre deg om at den er optimalisert for best mulig tilpasning for den kommende generasjonen.

Noen tilpasninger som kan være aktuelle:  

Omdannelse: Eier du en virksomhet privat gjennom et enkeltpersonforetak, men ønsker å legge denne inn i et aksjeselskap før du foretar generasjonsskiftet? Da er det muligheter for å overføre virksomheten skattefritt til et aksjeselskap gjennom reglene for skattefri omdanning. Fristen for å gjennomføre dette i år, er 31. august. Når omdanningen er gjennomført kan du gi aksjer til barna.

Holding: Eier du ditt eget aksjeselskap og ønsker å overføre aksjene til barna? Da kan det være hensiktsmessig å opprette en holdingstruktur for barna før de overtar aksjene. Enkelt forklart er et holdingsselskap et “moderselskap” som i hovedsak ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer. En slik struktur gir større fleksibilitet med hensyn til ulik disponering av fremtidig avkastning. Det åpner også for at fremtidige utbytter og gevinster vil kunne mottas tilnærmet skattefritt av holdingselskapet

Fisjon: Har du flere virksomheter i aksjeselskapet? Da kan det være hensiktsmessig å skille ut de ulike virksomhetene i egne selskaper og benytte reglene om skattefri fisjon, før du overfører aksjene til barna. Dette vil være spesielt gunstig dersom barna skal overta ulike deler av virksomheten.

Spørsmål?

Har du flere spørsmål vedrørende generasjonsskifte? Send en e-post til din kundekontakt i Wepe.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp