Er du forberedt på ny arveavgift? Våre rådgivere kan hjelpe deg! Les mer

Revidert nasjonalbudsjett

3 justeringer du bør vite om

Aktuelt   Av Roar Ness

Fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett 11.mai bød ikke på store overraskelser, men inneholdt likevel noen justeringer du som arbeidsgiver må vite om.

Regjeringen har tidligere varslet at det jobbes med ny exit-skatt og skatt på privat konsum i selskap («monsterskatten»).  Skatteutvalgets forslag til ny skattereform før jul skapte også mye debatt, blant annet om økt boligskatt, ny arveskatt og nye regler for innbetalt kapital. Og det ble spekulert om noen av dette kom til å dukke opp i revidert nasjonalbudsjett.

Men det ble vel som ventet; et revidert nasjonalbudsjett uten større skatteendringer. Det kom likevel noen justeringer det er verdt å merke seg:

Økte kostsatser for pendlere og langtransportsjåfører

Regjeringen foreslår å øke satsene for fradrag og skattefri dekning av kost for pendlere som bor på brakke mv. fra 177 kroner til 250 kroner, og for langtransportsjåfører fra 300 kroner til 350 kroner. Satsene økes med virkning fra 1. september 2023.

Lavere skatt for pensjonister

Det er også foreslått av regjeringen å redusere skatten for pensjonister med lav alderspensjon på inntil 4 500 kroner årlig. Det gjøres ved å øke innslagspunktene, altså nivået hvor skatten slår inn. Nytt nå er at pensjonen først blir skattlagt når den overstiger 205 350 kr, samt at det er lavere skattesats frem til 373 650 kr. Ingen pensjonister får høyere skatt av forslaget.

Økt fleksibilitet i permisjonstiden med barna

Regjeringen vil gi foreldre økt fleksibilitet i permisjonstiden med barna og gjøre hverdagen for både mor og far lettere i småbarnsperioden. Derfor ønsker regjeringen at utbetalingen for å velge 80 eller 100 prosents uttak i foreldrepengeordningen blir lik. Det settes nå i gang et arbeid for å endre dagens ordning.

Foreldre med opptjent rett til foreldrepenger kan i dag velge å motta 100 prosent inntektsdekning i 49 uker eller 80 prosent inntektsdekning i 59 uker. Med dagens regler vil den samlede utbetalingen foreldrepenger ved redusert dekningsgrad være lavere enn ved full dekningsgrad. Regjeringen ser ingen vektige grunner til å opprettholde en slik forskjell mellom full og redusert ytelse, og vil derfor utjevne differansen i samlet stønadsutbetaling gjennom å forlenge foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekningsgrad.

Regjeringen tar sikte på å gjennomføre endringen i 2024.

Del artikkelen
Bloggen
to top

opp